KX. Dr. Num Nyaj Hawj

Sr. Pastor

Pastor@VictoryHmongAlliance.org

Kl. Tswv Npawv Xyooj
Chairman
Kl. Nom Xaj Kwm
Vice-Chairman
Kl. Txooj Tis Thoj
Secretary
Kl. Tshaj Daniel Xyooj
Treasurer
Kl. Nkag Tub Thoj
Coj Nkauj
Kl. Tsaav Daviv Thoj
Event Director
N. Txhiaj Pes Lauj
Thawj Phaab Mivnyuas Yau
Txawj Tub Thoj
Thawj Phaab Hu Nkauj
N. Ntxoov Zeb Xyooj
Thawj Missions
Neeb Yaj
Thawj Txiv Ncignum
N. Neeb Yaj
Thawj Nam Ncignum
Txawj Npis Xyooj
Qub Txeeg Qub Teg
Yimlooj Hawj
Thawj Txiv Tsev
N. Yimlooj Hawj
Thawj Nam Tsev
Kyle Xiong
Youth Coordinator
Andrew Thao
Youth President
Joyce Lee
Youth Vice President
Lawson Xiong
Youth Treasurer
Alexis Thao
Youth Secretary